Обшук

Протидія переслідуванню бізнесу

Закон наділив органи поліції значним обсягом прав і обов’язків, в тому числі:

— правом перевіряти у громадян і організацій дозволу (ліцензії) та інші документи на вчинення певних дій або на провадження певного виду діяльності, контроль (нагляд) за якими покладено на поліцію;
— при розслідуванні кримінальних справ, а також перевірці зареєстрованих в установленому порядку заяв і повідомлень про злочини, про події, вирішення яких віднесено до компетенції поліції, запитувати і отримувати на безоплатній основі за вмотивованим запитом уповноважених посадових осіб поліції від громадян і організацій відомості, довідки, документи (їх копії), іншу необхідну інформацію, в тому числі персональні дані громадян;
— безперешкодно за пред’явленням службового посвідчення відвідувати в зв’язку з знаходяться у їх провадженні матеріалами організації, знайомитися з необхідними документами і матеріалами, в тому числі з персональними даними громадян;
— вилучати у громадян і посадових осіб документи, що мають ознаки підробки, а також речі, вилучені з цивільного обороту або обмежено оборотоздатні, що знаходяться у них без спеціального дозволу, з складанням протоколу і врученням його копії зазначеним громадянам та посадовим особам.
На практиці підприємці стикаються з ситуаціями, коли співробітники поліції без пояснення причин і пред’явлення документів проводять огляд належних їм приміщень, вилучають документацію, оргтехніку, а іноді товар, в результаті чого фактично «паралізують» діяльність організації.
Що необхідно знати підприємцю при перевірці співробітниками поліції його діяльності в рамках дослідчої перевірки і розслідування кримінальної справи?


Співробітники поліції мають право:

• проводити огляд місця події;
• отримувати пояснення, зразки для порівняльного дослідження;
• витребувати документи і предмети, вилучати їх у порядку, встановленому Кримінально-процесуальним кодексом;
• призначати судову експертизу, брати участь в її виробництві;
• проводити огляд предметів і документів, огляд;
• вимагати виробництва документальних перевірок, ревізій, досліджень документів, залучати до їх проведення фахівців.

При цьому слід пам’ятати, що кримінально-процесуальний закон визначає вичерпний перелік підстав для проведення перевірки:

1) заява про злочин;
2) явка з повинною;
3) повідомлення про вчинений злочин або злочин, отримане з інших джерел (рапорт про виявлення ознак злочину);
4) постанова прокурора про направлення матеріалів до органу розслідування для вирішення питання про кримінальне переслідування.

Порядок проведення обшуку

Відповідно до закону співробітник поліції до початку перевірки повинен представитися і пред’явити службове посвідчення.
По-можливості, запишіть П.І.Б., посада, звання осіб, які до Вас прийшли. Уважно прочитайте постанову на проведення слідчих дій в рамках КПК.


В ході розслідування кримінальної справи співробітники поліції мають право:

• проводити обшук або виїмку;
• допитувати, проводити очні ставки;
• пред’являти особу (осіб) для впізнання;
• призначати і проводити судову експертизу;
• на підставі судового рішення накладати арешт на поштово-телеграфні відправлення, на майно, проводити огляд і виїмку поштово-телеграфних відправлень, здійснювати контроль і запис телефонних та інших переговорів, отримувати інформацію про з’єднання між абонентами і (або) абонентськими пристроями.
Звірте зазначені в постанові адреса, найменування організації з даними Вашої організації.

Порівняйте містяться в постанові дані перевіряючих з даними співробітників поліції, які прийшли з перевіркою.

У разі, якщо є мінімальні розбіжності, Ви маєте право не допустити співробітників поліції до проведення перевірки.
В ході огляду складських, офісних та інших приміщень співробітником поліції повинен складатися протокол огляду місця події.

Огляд місця події проводиться, як правило, за участю двох понятих, яким до початку проведення огляду співробітник поліції роз’яснює їх права і обов’язки.

Слід знати, що зрозумілим заборонено залишати місце проведення огляду до його закінчення.

Разом з тим, закон допускає виробництво огляду за відсутності понятих, про що в протоколі робиться відповідний запис.

У разі провадження слідчої дії без участі понятих застосовуються технічні засоби фіксації його ходу і результату.

У разі неможливості застосування технічних засобів фіксації, слідчий (дізнавач) робить в протоколі відповідний запис.

У разі, якщо співробітники поліції прийшли до Вас додому, необхідно пам’ятати, що відповідно до КПК огляд помешкання проводиться тільки за згодою проживаючих у ньому осіб або на підставі судового рішення. Ця вимога закону поширюється також на такі слідчі дії, як обшук або виїмка, які проводяться в ході розслідування порушеної кримінальної справи.

Після завершення огляду місця події уважно ознайомтеся з протоколом, за наявності зауважень — внесіть їх в протокол. У цьому протоколі повинні розписатися поняті, посадова особа, яка склала протокол, а також всі беруть участь в процесі огляду особи (експерт, фахівець і ін.). У разі вилучення співробітниками поліції в ході огляду предметів (документів), Вам повинні вручити копію протоколу огляду місця події.

На практиці мають місце випадки, коли співробітники поліції під виглядом огляду місця події фактично проводять обшук. Пам'ятайте, що обшук може проводитися тільки в рамках порушеної кримінальної справи і про це працівники поліції не можуть Вам не сказати. Перед виробництвом обшуку, співробітник поліції зобов'язаний пред'явити Вам постанову слідчого про проведення обшуку, в якому Ви повинні розписатися.

При проведенні обшуку можуть розкриватися будь-які приміщення, в ході ж огляду місця події оглядаються і вилучаються тільки предмети навколишнього оточення. Таким чином, без постанови про проведення обшуку (виїмки) співробітник поліції не має права вимагати від Вас, або самостійно відкривати ящики письмових столів, шафи, сейфи та ін.

У разі виробництва співробітниками поліції в належному Вам приміщенні або житло обшуку необхідно пам'ятати, що до початку проведення обшуку співробітник поліції зобов'язаний запропонувати Вам видати підлягають вилученню предмети добровільно, якщо це буде зроблено, то слідчий вправі обшук не виробляти.

В ході обшуку закон не допускає не викликане необхідністю пошкодження майна.

При проведенні обшуку електронні носії інформації вилучаються з участю фахівця. За Вашим клопотанням з вилучаються електронних носіїв в присутності понятих фахівцем може бути скопійована інформація. Копіювання інформації здійснюється на надані Вами електронні носії. Не може бути відтворена інформації, якщо це може перешкодити розслідуванню злочину або, за заявою фахівця, спричинити за собою втрату або зміна інформації. Електронні носії, що містять скопійоване інформацію, повинні бути Вам передані.

Вилучені предмети, документи і цінності пред’являються понятим та іншим особам, присутнім під час обшуку, і в разі необхідності упаковуються і опечатуються на місці обшуку, що засвідчується підписами зазначених осіб.
При проведенні обшуку беруть участь особа, в приміщенні якого проводиться обшук, або повнолітні члени його сім’ї. Крім того, при проведенні обшуку мають право бути присутніми Ваш захисник або адвокат.

Після закінчення обшуку співробітник поліції зобов’язаний скласти протокол обшуку, в якому вказати, в якому місці і за яких обставин були виявлені предмети, документи або цінності, видані вони добровільно чи вилучені примусово. Усі вилучені предмети, документи і цінності перераховуються з точним зазначенням їх кількості, міри, ваги, індивідуальних ознак і, по можливості, вартості.

Копія протоколу обшуку повинна бути вручена Вам або повнолітньому члену Вашої родини.

Якщо обшук проводився в приміщенні організації, то копія протоколу вручається під розписку представнику адміністрації.